Loppukäyttäjän lisenssisopimus

Sopimuksen ajan tasainen versio on luettavissa osoitteessa https://webkulkuri.fi/eula

Lue tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus huolellisesti. Kulkuri-järjestelmää käyttämällä sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja. Tämä loppukäyttäjän lisenssisopimus (“lisenssisopimus”) on laillisesti sitova sopimus Sinun (joko luonnollinen henkilö tai yritys) ja Kulkuri Kulunvalvonta Oy:n välillä Kulkuri-ohjelmistotuotetta, -apuohjelmaa, -laitteistoa tai niiden eri osia koskien, johon voi kuulua asiaankuuluvia ohjelmisto- ja laitteisto-osia, medioita, verkossa olevia tai sähköisiä asiakirjoja ja osia sekä mahdollisia päivityksiä tai korjauksia (“Tuote”). 

Omistusoikeus ja immateriaalioikeudet. ATK-Palvelu Kohvakka Oy (“Tuotteen Omistaja”) omistaa kaikki Tuotteen ja siihen liittyvän laitteiston, ohjelmiston, sekä niiden eri osien lisenssioikeudet ja on valtuuttanut yksinoikeudella Kulkuri Kulunvalvonta Oy:n (“Toimittaja”) Tuotteen jälleenmyyjäksi sekä vastuuseen myynnistä, toimituksista, asennuksesta, koulutuksesta, tuesta ja huollosta sekä lisenssisopimuksista. Sitoudut noudattamaan tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen (EULA) ehtoja, kun asennat, otat käyttöön, kopioit tai käytät Tuotetta muulla tavoin. Jos et hyväksy tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen ehtoja, älä asenna tai käytä Tuotetta, vaan palauta se jälleenmyyjällesi 30 päivän kuluessa sen ostamisesta kaikkine aineistoineen. Tuote on suojattu tekijänoikeuslaeilla sekä kansainvälisillä tekijänoikeussopimuksilla. Kaikki Tuotteeseen sekä sen kopioihin sisältyvät ja liittyvät oikeudet, mukaan lukien, mutta niihin rajoittumatta, tekijänoikeudet, ovat ATK-Palvelu Kohvakka Oy:n omaisuutta. Pidätämme kaikki sellaiset oikeudet, joita ei ole yksiselitteisesti myönnetty. 

Huomaa, että tämän lisenssisopimuksen hyväksyminen ei myönnä omistusoikeutta Tuotteeseen tai sen ohjelmisto- sekä laitteisto-osiin eikä niitä ole myyty sinulle, vaan ne on ainoastaan lisensoitu käyttöösi. Et saa suoraan tai välillisesti myydä, vuokrata, tai muulla tavalla jaella, markkinoida tai hyödyntää tuotetta tai mitään sen osaa kaupallisesti, koodata auki, purkaa tai muulla tavalla mukauttaa tai luoda jäljittely- tai johdannaisteoksia. 

Lisenssin myöntäminen ja lisenssimaksu. Toimittaja myöntää loppukäyttäjälle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen oikeuden käyttää Tuotetta sovitun ajan ja ehtojen mukaisesti. Lisenssisopimus voidaan eri sopimuksella siirtää kolmannelle osapuolelle esim. omistajanvaihdoksen yhteydessä, jolloin uusi omistaja hyväksyy lisenssisopimuksen ehdot osto- lataus- tai käyttöpäivästä, riippuen mikä näistä tapahtuu ensin. Lisenssimaksusta sovitaan erillisellä, kirjallisella tarjouksella tai sopimuksella, ja Tuotteen käyttöoikeuden saa hyväksymällä tämän sopimuksen ehdot ja maksamalla lisenssimaksua. Varaamme oikeuden muuttaa lisenssi- ja muita sopimushintoja kohtuullisesti siitä etukäteen ilmoittamatta muuttuneiden markkinaolosuhteiden tai nousseiden kustannusten takia, mutta muita syitä poissulkematta. Aiempien tilausten hinnat eivät sido mahdollisten lisätilausten yhteydessä. Varaamme oikeuden muuttaa maksuehtoja sopimuksen solmimisen jälkeen esim. maksuhäiriöiden tai vastaavan painavan syyn takia. Mikäli lisenssimaksua ei makseta sopimus- ja laskutusehtojen mukaisesti, on Toimittajalla oikeus ilman erillistä sopimusta rajoittaa Tuotteen käyttöä, estää Tuotteen käyttö kokonaan tai purkaa käyttöön oikeuttava sopimus. 

Lisenssimaksuun kuuluu Tuotteen uusimpien versioiden rajoitettu puhelin- ja etätuki kulloinkin voimassa olevien aukioloaikojen puitteissa. Lisenssimaksu ei sisällä korjaus- tai huoltotoimenpiteitä, koulutusta tai mahdollisia matkakuluja eikä ohjelmiston tai siihen tallennetun tiedon varmuuskopiointia. 

Valvomattoman etäpäivityksen ja huollon hyväksyminen. Tällä sopimuksella hyväksyt menetelmän, joka mahdollistaa Tuotteen päivitykseen tai sen ylläpidon kannalta välttämättömien päivitysten tai huoltojen ja muiden asennusten suorittamisen tietokoneessa, johon Tuote on asennettu, sekä järjestelmään liittyvissä laitteissa. Mikäli Tuotetta päivitetään, uuden Tuotteen loppukäyttäjän lisenssisopimuksen hyväksymistä ei välttämättä pyydetä. Hyväksymällä tämän loppukäyttäjän lisenssisopimuksen siirrät oikeutesi hyväksyä tulevien tuotepäivitysten loppukäyttäjän lisenssisopimukset järjestelmänvalvojalle joka hyväksyy ne puolestasi. Hyväksyt sen, että menetelmässä Toimittaja voi käyttää etähallintaan kolmannen osapuolen ohjelmistoa päivitysten ja/tai välttämättömien muutosten suorittamiseksi, tai ladata muutokset automaattisesti. 

Asiakkaan vastuut. Voidaksesi käyttää Tuotteita saatat tarvita myös kolmannen osapuolen tarjoamia liittymiä, sopimuksia sekä laitteita, joiden tilaaminen, maksaminen ja ylläpito on yksinomaan tilaajan ja/tai käyttäjän vastuulla. Tällä sopimuksella hyväksyt, että Tuotteiden laatu, käyttökokemus ja pääsy tiettyihin toimintoihin voivat riippua kolmansien osapuolien toiminnasta. Tuotteen Toimittaja tai Tuotteen Omistaja eivät ole missään tapauksessa vastuussa heikentyneestä käyttökokemuksesta. Hyväksyt, että Tuote ei välttämättä ole käytettävissä tai yhteensopiva esim. kaikilla päätelaitteilla, alustoilla, käyttöjärjestelmillä, tai kaikkien operaattoreiden tai verkkopalveluntarjoajien kanssa. 

Järjestelmän ja sen osien asennukseen ja niiden käyttöön voi liittyä vastuualueita ja sopimuksia kolmansille osapuolille, joiden tilaamisesta, asennuksesta ja yhteensopivuudesta Toimittaja ei voi ottaa vastuuta. Tällaisia sopimuksia ja/tai kokonaisuuksia voivat olla esimerkiksi, mutta muita poissulkematta, internet-yhteydet ja -laitteet, ovien sähkölukot, runkokaapelointi, varmuuskopiointi, palvelinalustat, ja Tuotteiden sekä Tuotteeseen tallennettujen tietojen turvallinen ja lainmukainen käyttö, tallentaminen sekä muu yleinen tietoturva. 

Henkilötietojen kerääminen. Toimittaja ei kerää Tuotteen käyttäjien tietoja, eikä mitään tietoja joita tallennetaan kenen tahansa osapuolen toimesta Tuotteeseen. Kaikki henkilötiedot, jotka käyttäjä tallentaa Tuotteeseen, on täysin Tuotteen käyttäjän vastuulla. Yksityisyys on kuitenkin meille erittäin tärkeää, emmekä käytä tai paljasta Käyttäjän omia tai Käyttäjän Tuotteeseen tallentamia henkilökohtaisia tietoja kolmansille osapuolille, ellei Tuotteen käyttäjä sitä ole nimenomaisesti sallinut erillisellä sopimuksella. Tuotteen Toimittajalla tai Omistajalla voi olla velvollisuus ilmoittaa tai jakaa henkilökohtaisia tietoja lakiin perustuvan velvoitteen nojalla tai oikeuksiensa sekä muiden käyttäjien ja kolmansien osapuolten oikeuksien suojaamiseksi, esimerkiksi petoksilta suojautuminen ja luottoriskin pienentäminen. Toimittaja ja Omistaja varaa oikeuden kerätä, tallentaa ja käyttää nimetöntä tietoa käyttäjistä ja tuotteiden käytöstä, mm. seuraavia, näihin kuitenkaan rajoittumatta; operaattori, käyttöjärjestelmä, tilastot – käyttäen lokitiedostoja, evästeitä, sekä muita vastaavia tekniikoita. 

Vastuuhenkilöt ja valtuudet. ATK-Palvelu Kohvakka Oy (0695141-3) omistaa Kulkuri -järjestelmän, sen ohjelmiston sekä laitteiston, oikeudet. Kulkuri Kulunvalvonta Oy:llä (3127455-7) on yksinoikeus toimia Tuotteen jälleenmyyjänä, asentajana ja tukipalveluiden tuottajana. Merkai Oy (2198839-6) toimii valtuutettuna Kulkuri Magneetti- ja RFID-korttien myyjänä. 

Emme ota vastuuta kolmansien osapuolten kanssa tehdyistä sopimuksista, muutoksista, huolloista, tuesta, tai muista Kulkuri-Järjestelmään suoraan tai välillisesti liittyvistä palveluista tai tuotteista. 

Toimitusajat ja viivästykset, ylivoimainen este. Toimitusajat ja toimituspäivät sitovat Toimittajaa vain, jos siitä on nimenomaan kirjallisesti sovittu. Toimittaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta tai korvaamaan viivästyksestä aiheutunutta vahinkoa mikäli se johtuu ylivoimaisesta esteestä, kuten luonnonilmiö, tulipalo, sota, työsulku, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, tai muu vastaava häiriö tai este, tai Tilaajan vastuulla olevista asennuksen osista, esim. runkokaapeloinnista tai sähkölukon asennuksista tai muista vastaavista asennuksista jotka liittyvät suoraan ja/tai välillisesti järjestelmän toimintaan ja toimivuuteen, joihin Toimittaja ei voi vaikuttaa. 

Takuun vastuuvapausilmoitus, vastuun rajoitus. Tuotteen käyttö tapahtuu omalla vastuullasi. Tuote toimitetaan sellaisenaan ja on käytettävissä kulloinkin sovellettavan lain sallimissa rajoissa. Tuotteen Omistaja tai Toimittaja eivät anna minkäänlaisia oletettuja, lakisääteisiä tai lausekkeisiin perustuvia muita takeita tai ehtoja seuraaviin liittyen ja irtisanoutuvat vastuusta: A. Ohjelmiston vaatimustenmukaisuus, tarkkuus, puutteettomuus, luotettavuus tai turvallisuus, B. Ohjelmiston soveltuvuus tiettyyn käyttötarkoitukseen, C. Oletetut takuut omistusoikeudesta tai oikeuksien rikkomattomuus, D. Markkina-arvo, E. Käyttäjän tyytyväisyys. Omistaja tai Toimittaja eivät takaa että tuote on virheetön tai jatkuvakäyttöinen, että sen viat korjataan tai että se ei sisällä viruksia tai muita haitallisia osia. Sinä olet vastuussa tuotteen valinnasta, haluttujen tulosten saavuttamisesta sekä tuotteen asennuksesta, käytöstä ja lopputuloksista. Tuotteen Omistaja tai Toimittaja ei ota vastuuta Tuotteen tai sen osien käytöstä aiheutuvista menetyksistä tai vahingoista, mukaan lukien huolimattomuus tai lakisääteisen velvoitteen rikkomus, sopimukset, virheelliset väitteet tai muut vastaavat, välittömät, tahattomat, satunnaiset, välilliset ja epäsuorat menetykset. Ainut oikeuskeinosi riita-asiassa on keskeyttää Tuotteen käyttö. Missään tapauksessa Toimittaja tai Omistaja eivät ole vastuussa suuremmasta rahamäärästä kuin se, jonka sinä olet maksanut tuotteesta kahdentoista (12) kalenterikuukauden aikana juuri ennen kanteesi vireille tuloa. Mikään sopimuksen vastuuvapautta koskevassa kappaleessa mainittu seikka ei vaikuta Tuotteen Omistajan tai Toimittajan vastuuseen kuolemantapauksesta tai henkilövahingosta, jonka syynä on Omistajan tai Toimittajan huolimattomuus, eikä vastuuseen vilpistä tai vilpillisestä väitteestä tai muustakaan vastuusta, joita ei sovellettavan lain mukaan voida rajoittaa. 

Vahingonkorvaus. Olet yksin vastuussa kaikesta Tuotteen Omistajalle tai Toimittajalle, sekä mahdollisille muille palveluntarjoajille ja alihankkijoille, Tuotteen muille käyttäjille ja muille luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille aiheutuvasta vahingosta, joka johtuu siitä, että olet rikkonut tätä lisenssisopimusta. Sitoudut puolustamaan Tuotteen Omistajaa sekä Toimittajaa sekä muita mahdollisia sidosyhtiöitä ja alihankkijoita sekä korvaamaan ja jatkamaan korvausta niille kaikista vaateista tai väitetyistä vaateista, vastuista, tappioista ja vahingoista ja kaikista kustannuksista, ml. asianajajien palkkioista, jotka johtuvat suoraan tai välillisesti käyttäjään liittyvästä syystä ja/tai tämän lisenssisopimuksen jonkin kohdan rikkomisesta tai tuotteen käytöstä tai väärinkäytöstä. Varaamme oikeuden vastata omalla kustannuksellamme puolustuksestamme vaateissa, joiden yhteydessä olet sitoutunut maksamaan korvausta Omistajalle tai Toimittajalle. Tämän kappaleen lausekkeet jäävät voimaan myös sen jälkeen, kun tämä lisenssisopimus on irtisanottu. 

Irtisanominen. Tämä lisenssisopimus tulee voimaan tuotteen osto- lataus- tai käyttöpäivästä, sen mukaan mikä niistä tapahtuu ensin, ja on voimassa siihen saakka, kun se irtisanotaan siinä mainittujen ehtojen mukaisesti. Lisenssisopimuksen voi irtisanoa milloin tahansa, mistä tahansa syystä, ja tuotteen lisenssi eli käyttöoikeus on voimassa kunkin laskutuskauden loppuun saakka. Irtisanomisaika on sama kuin laskutuskausi. Laskutuskausi voidaan määritellä 1-12 kalenterikuukauden pituiseksi, mutta ellei muutoin ole sovittu, laskutuskausi on 2 kalenterikuukautta. Lisenssisopimus raukeaa automaattisesti, jos jätät noudattamatta jotain sen lauseketta tai ehtoa. Mistä tahansa syystä tapahtuneen irtisanomisen jälkeen sinun on välittömästi poistettava tuotteen asennus ja tuhottava kaikki hallussasi olevat tuotteen kopiot, ml. varmuuskopiot. 

Muutokset lisenssisopimukseen tai tuotteeseen. Tuotteen Omistaja sekä Toimittaja varaa oikeuden yksinomaisella päätöksellään tarkistaa, päivittää, mukauttaa, lisätä, vähentää tai poistaa tämän lisenssisopimuksen tiettyjä lausekkeita turvallisuussyistä, lainmukaisuuden, hyvien käytäntöjen tai lainsäädännöllisten asioiden vuoksi. Muutokset tulevat voimaan, kun niistä on ilmoitettu sinulle, tai ilman eri ilmoitusta. Voit katsoa tämän lisenssisopimuksen uusimman version Tuotteen asennuskansiosta tai webkulkuri.fi sivustolla olevaa Lisenssisopimus -linkkiä. Sinun vastuullasi on tarkastaa kulloinkin voimassa oleva lisenssisopimus muutosten varalta. Jos et hyväksy kulloinkin voimassa olevaa lisenssisopimusta tai mahdollisia muutoksia lisenssisopimuksessa, tai halua jatkaa sen noudattamista, voit irtisanoa lisenssisopimuksen sen ehtojen mukaisesti, jolloin sinun on poistettava tuotteen asennus ja tuhottava kaikki sen kopiot, ml. varmuuskopiot, laskutuskauden loppuun mennessä. Jos jatkat tuotteen käyttöä tämän lisenssisopimuksen tarkistuksen jälkeen, ilmoitat samalla hyväksyväsi kokonaan ja peruuttamattomasti kaikki muutokset. 

Muut ehdot. Laki ja oikeuspaikka: Sovellettavan lain sallimissa rajoissa tähän lisenssisopimukseen ja siitä tai siihen tai sen aiheeseen tai laatimistarkoitukseen liittyen mahdollisesti nostettaviin riitoihin tai oikeudenkäynteihin sovelletaan Suomen lakeja, ja ne ratkaistaan näiden mukaan.